Juha Otava

Onnistuiko Kela-taksien uusi kilpailutus Uudellamaalla?

Kela-taksien saatavuudessa ja tilauspalveluissa olleiden puutteiden takia Kela päätti kilpailuttaa Kela-taksit uudelleen. Ongelmia on ollut etenkin lisäpalveluja tarvitsevien asiakkaiden palvelussa, joille on usein tarjolla vain ei mitään omien  kokemusteni mukaan. Tähän ryhmään kuuluvat liikuntarajoitteiset, jotka tarvitsevat apua liikkumiseen tai erityiskalustoa kuten invataksin tai porraskiipijän.

Selitykseksi ja korjaavaksi toimenpiteeksi ei riitä, että taksipalveluiden tilauskeskus on korvausvelvollinen kyydin osalta ja asiakkaalla on oikeus tilata vaihtoehtoinen kyyti. Tätä mantraa on hoettu uudistuksen alusta asti, mutta tosiasia on, että ellei taksia tilattua taksia tule, on vaikeata tai mahdotonta saada korvaavaa kyytiäkään ajoissa paikalle. Epävarmuus ja ylimääräinen vaiva rasittavat niin asiakkaita kuin terveydenhuollon henkilökuntaa eivätkä osattomiksi jää myöskään taksien kuljettajat. Ongelma koskee pahimmin liikuntarajoitteisia, jotka eivät voi matkustaa tavanomaisessa taksissa tai pääse omin avuin edes asunnosta ulos. Siis heikossa asemassa jo muutenkin olevia. Osa asiakkaista ei kykene itse hoitamaan taksitilausten sotkuja ja näiden vaatimia uudellenjärjestelyitä. Sovitut käynnit jäävät tekemättä ja se on asian todellinen kipupiste asiakkaan ja yhteiskunnan kannalta. Ei suinkaan se korvaako tilauskeskus kyydin vai ei. Tätä ei tunnuta ymmärtävän Kelassa eikä sosiaali- ja terveysministeriössä. Epäilen, että Kela-taksiuudistuksen kokonaisvaikutuksia yhteiskunnalle ja veronmaksajille ei ole edes tutkittu.

Toimimattomasta taksipalvelusta voi antaa palautetta. Palaute nykytilanteessa annetaan tilauskeskukselle sen sijaan, että se annettaisiin korvaukset maksavalle Kelalle. Tämä ei mielestäni anna hyviä edellytyksiä sille, että Kelassa on täysi tilannekuva Kela-kyytien toimivuudesta. Ehdottomasti tarvitaan suora palautekanava Kelaan miten ikinä palvelu järjestetäänkin.

Osaltaan kysymys on myös taksilain muutoksesta, jonka seurauksena asemapaikka- ja päivystysvelvoitetta ei ole. Tämä näkyy esimerkiksi siten, että aamun kyytejä on käytännössä kyetty järjestelemään vasta ko. aamuna siitä huolimatta, että asiakkaalla on ollut velvollisuus tilata kyyti ajoissa vuorokautta ennen. Kun tieto ongelmista tulee, on mahdoton enää saada korvaavaa kyytiä ajoissa paikalle. Toisaalta sairaaloiden ja terveyskeskusten ympärille keskittyy enemmän kalustoa ja kuljettajia, joten kyytien järjestelyissä on säätövaraa. Syrjemmällä sen sijaan eletään jatkuvassa niukkuudessa.

Unohtaa ei voi myöskään taksiyrittäjien liiketoimintaa. Erityiskaluston hankkiminen vaatii investointeja. Kynnyskysymys on siten myös se, että maksetaanko taksiyrittäjille sellaisia korvauksia, että yritystoiminta voi olla kannattavaa ja kuinka pitkillä sopimuksilla toimitaan.

Miten siis meni kilpailutus? Kuinka monta tarjousta saatiin ja onko nyt varmistettu tilausten sujuvuus ja taksien saatavuus? Miten jatkossa varmistetaan, että esimerkiksi sovitulle hoitokäynnille pääseminen ei jää taksista kiinni? Kuka korvaa käyttämättä jääneet ajat terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden asiakkaille ja palveluiden tuottajille? Voivatko Kela-taksipalveluita tuottavat yrittäjät luottaa sopimuksiin niin, että rohkenevat sijoittaa tarvittavien välineiden ja kaluston hankintaan? Onko mahdollista muuttaa taksilakia siten, että Kela-taksit huomioidaan erikseen asiakasnäkökulmasta? Vai pitäisikö peräti palata takaisin vanhaan ja perua koko ajatus keskitetystä tilaustoiminnasta?

Näitä kysymyksiä on pakko kysyä nyt. Uudesta kilpailutuksesta ja sen tuloksista ei ole julkisuuteen noussut tietoja. Tietoja ei ole myöskään Kelan sivuilla. Kilpailutuksen ennakkotiedot löytyvät julkisten hankintojen Hilma-palvelussa. Uusi palveluntuottaja valitaan ajalle 1.4.2019–31.12.2021. Mahdollisuus on, että uusi kilpailutus ei ratkaise mitään. Voidaan joutua myös ojasta allikkoon. Hiljaisuus asian ympärillä on huolestuttavaa.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat